start
pieter braaijweg 59   1114 AJ  Amsterdam - Duivendrecht   t 020 463 45 89

Funderingsherstel

Als uw fundering het laat afweten kondigt zich dat vaak aan door klemmende ramen en deuren of scheurvorming in de muren.Hoewel er meerdere oorzaken kunnen zijn voor uw funderingsproblemen is het wegnemen van die oorzaken vaak niet mogelijk en is in de regel een geheel nieuwe funderingsconstructie onder uw woning de enige afdoende oplossing om ernstiger schade te voorkomen.

Deze werkzaamheden kunnen op straatniveau worden uitgevoerd. Dat is vaak erg ingrijpend omdat de bestaande begane grondvloer en een eventueel aanwezige bodemafsluiter moeten worden verwijderd. Soms is het echter een aantrekkelijke oplossing om de fundering te herstellen in combinatie met het maken van een dieper liggende betonbak en zo te zorgen voor extra ruimte (zie ook onder kelderbouw). Afhankelijk van de situatie kan dan ook meestal worden voorkomen dat de begane grondvloer moet worden verwijderd.


Paalkopverlaging

Betonbak straatniveau
vorige foto volgende foto

Kelderbouw bij funderingsherstel

Er is een grote variƫteit aan heitechnieken beschikbaar, van trillingsarm slaan van korte stalen segmentpalen of trillingvrij drukken van de paalsegmenten tot het toepassen van meerdere schroeftechnieken. De juiste techniek zal per werk worden beoordeeld waarbij rekening zal worden gehouden met de bouwkundige staat van het pand en de naburige panden. De werkzaamheden worden altijd uitgevoerd in goed overleg met bouwkundige adviesbureaus en de verantwoordelijke toezichtambtenaren.